Rol ouders

JBP_20160223_AZ Header Rol van de ouders-1

Ouders spelen een zeer belangrijke rol binnen de opvoeding en ontwikkeling van een speler. Zonder de hulp en steun van ouders is het een stuk moeilijker de spelers een goede voetbalopleiding te bieden. AZ en ouders hebben immers één gezamenlijk doel: de speler zo opleiden, zodat hij zijn eigen persoonlijke top behaalt.

De driehoek speler, ouder en AZ is belangrijk. We proberen de ouders zo veel mogelijk te informeren over de voortgang van de speler. Elke speler heeft een eigen profiel op het Speler Volg Systeem dat zij via internet thuis kunnen bekijken. Ook de ouders kunnen hier op kijken en zo op elk ogenblik zien wat de weekplanning is en hoe het met de speler gaat.

Daarnaast hechten we ook veel waarde aan de mening van de ouders over de AZ Jeugdopleiding. Jaarlijks houden we een ouder tevredenheidonderzoek. Een onafhankelijke partij geeft ouders de mogelijkheid om anoniem een aantal vragen te beantwoorden. Met de resultaten proberen we de kwaliteit van de AZ Jeugdopleiding te vergroten.

Ook kan één ouder van elk team in de ouderraad plaatsnemen. Een aantal maal per seizoen komt de ouderraad bijeen om te praten over de manier waarop de kwaliteit van de AZ Jeugdopleiding verder vergroot kan worden.