Studie

default_stadion_binnen

Spelers krijgen bij AZ een opleiding die zowel oog heeft voor de sportieve als de menselijke ontwikkeling. Om volwaardig te kunnen participeren in onze samenleving zijn een goede algemene en cognitieve ontwikkeling belangrijke voorwaarden.

Balans
De spelers geven zelf sturing aan hun ontwikkeling en worden hierbij ondersteund en uitgedaagd door zijn trainers, topsportbegeleiders en studiebegeleiders om tot het hoogst mogelijke niveau te komen. Om het hoogst haalbare niveau te bereiken op alle aspecten is balans tussen topsport en onderwijs van groot belang. Balans zorgt voor rust en focus bij de speler, om optimaal te kunnen presteren in het voetbal en in het onderwijs.

Zelfregulerend vermogen
Door de goede samenwerking met scholen lukt het om gepersonaliseerd te leren en op maat gemaakte lesprogramma’s te combineren met topsport. Gepersonaliseerd leren vraagt om zelfregulerend vermogen van de spelers. Om tot een hoog zelfregulerend vermogen te komen, wordt er oplossingsgericht gecoacht en voortdurend met de spelers gecommuniceerd en geëvalueerd.