Voetbaltechnisch

head AZ-Astra-270815-203351-2002

Gestructureerd leerplan
De voetbaltechnische opleiding van spelers bestaat uit een gestructureerd leerplan van trainingen en wedstrijden. Vanuit de AZ Voetbalvisie zijn er per leeftijdsgroep basistaken, eindtermen en accenten voor spelers geformuleerd. Tijdens verschillende trainingen gedurende de trainingsweek wordt geprobeerd om deze punten de spelers aan te leren.

Bij de AZ Jeugdopleiding staan de individuele ontwikkeling binnen het team en de teamtaken centraal. Voor spelers staat natuurlijk het winnen van wedstrijden en het beter worden voorop, maar voor AZ is de individuele ontwikkeling van alle spelers het meest belangrijk. Wij werken daarom met een Spelers Ontwikkeling Programma (SOP).

Voor iedere speler wordt er aan de hand van SOP-gesprekken een individueel programma samengesteld. Eentje waarin iedere speler de begeleiding krijgt om zich optimaal te ontwikkelen.

SOP
Het SOP is een methode van coaching waarbij in een gesprek met de trainer de speler verantwoordelijk wordt gemaakt voor zijn eigen prestaties en ontwikkeling. Dit heeft als doel de speler meer inzicht te geven in zijn eigen prestaties en zich bewust te maken van zijn goede en minder goede punten. Zo is hij constant bezig met zijn eigen ontwikkeling.

Tijdens de trainingsweek werken onze gekwalificeerde trainers eraan de actiepunten van alle spelers te ontwikkelen. Spelers leren om SMART-doelen voor zichzelf te stellen. Deze doelen moeten gericht zijn op ontwikkeling.

Een SMART-doelstelling is specifiek, meetbaar, actiegericht, realistisch en tijdsgebonden. Het is bedoeld om spelers richting en motivatie te geven om een zeker eindresultaat te kunnen bereiken.

Video-analyse
Het onderdeel videoanalyse is binnen de AZ Jeugdopleiding van grote waarde. Alle thuiswedstrijden van de ploegen van de AZ Jeugdopleiding worden gefilmd. Dit gebeurt ook regelmatig bij de trainingen. Alle trainers bij AZ zijn bekend met het analyseren van wedstrijden op video en maken samen met de videoanalist een uitgebreide analyse.

Deze beelden zorgen ervoor dat zowel het team als elke speler individueel bewust wordt van het eigen functioneren. Vanuit de analyse wordt vervolgens gericht gewerkt aan de verbetering van zowel de sterke en minder sterke punten. Daardoor krijgt de speler extra mogelijkheden zijn eigen ontwikkeling te be´nvloeden.

Daarnaast worden de beelden op het 'Speler Volg Systeem' geplaatst, zodat elke speler kort na de wedstrijd zijn beelden online terug kan zien.