Business clubs

head_logo_GreenTeam

Binnen het AZ Netwerk hebben wij twee nieuwe business clubs opgestart dit seizoen, genaamd het AZ GreenTeam en het AZ Offshore Team. In deze twee business clubs staat relatiemarketing en netwerken centraal in de duurzame energie en de offshore sector.

AZ GreenTeam

Wilt u bedrijven en organisaties ontmoeten die actief zijn op het gebied van duurzame energie? Wilt u uw netwerk en kennis versterken? Bestaande duurzaamheidsprojecten verbeteren, nieuwe ontwikkelen en een breed publiek informeren, enthousiasmeren en mobiliseren? Sluit u dan nu aan bij het AZ GreenTeam, hét knooppunt voor de energietransitie en duurzaamheid in Noord-Holland.

Netwerken, kennisdelen en zaken doen rond het thema energie en duurzaamheid staan centraal binnen het AZ GreenTeam. Interactieve netwerkbijeenkomsten gekoppeld aan de thuiswedstrijden van AZ verbinden MKB'ers, overheden, woningcoöperaties, multinationals en kennisinstellingen. Het AZ GreenTeam werkt daarbij nauw samen met partijen zoals Energy Valley, Energy Board, Ontwikkelingsbedrijf NHN, de Innovatiesnelweg en de gemeente Alkmaar.

Themabijeenkomsten

Uiteenlopende thema's als "Zicht de zon", “Biomassavergassing”, “Getijdenenergie” en "Grondstoffen schaarste" komen aan bod binnen het AZ GreenTeam netwerk. De ongedwongen voetbalambiance en hospitality van het AFAS Stadion zorgen daarbij voor een perfect gespreksklimaat. Via themabijeenkomsten werken de leden zelf aan het verbreden van hun kennis en netwerk en mobiliseren zij het publiek bij de energietransitie. Daarnaast worden er interessante cross-overs met bijvoorbeeld de agribusiness en offshore gelegd.

Verduurzaming AFAS Stadion

Uiteraard speelt duurzaamheid ook een belangrijke rol binnen de bedrijfsvoering van AZ. Daarbij hebben we de ambitie om het AFAS Stadion gefaseerd te verduurzamen. Met het gebruik van restwarmte van de Huisvuilcentrale voor de warmtevoorziening en het gebruik van 100% groene stroom zijn hiermee de eerste stappen reeds gezet. We willen met het AZ GreenTeam de komende jaren meer groene projecten gaan opstarten door bedrijven en burgers te betrekken en samen de verdere verduurzaming van onze omgeving vorm te geven.

GreenRoom

Het AZ GreenTeam komt samen in de GreenRoom van het AFAS Stadion. De GreenRoom vormt zowel tijdens thuiswedstrijden van AZ als op momenten gedurende de week het ontmoetingscentrum voor ondernemers die duurzame initiatieven ontwikkelen. Vanuit de GreenRoom worden netwerkbijeenkomsten, seminars en symposia rond het thema duurzaamheid geïnitieerd.

Samenwerking met het AZ GreenTeam is mogelijk op verschillende niveaus: als lid, vriend of partner. Klik hier voor meer informatie over een samenwerking met het AZ GreenTeam.

AZ Offshore Team

De AZ Offshore Room in het AFAS Stadion brengt de directie en het management van de olie- & gasindustrie en Offshorewind uit de regio Noord-West-Holland samen. In een ongedwongen en informele omgeving biedt dit een optimaal platform voor relatiemarketing en netwerken voor en door de Offshore sector. Samen staan we sterk. Deze gedachte staat centraal binnen de AZ Offshore Room.

HEAD_North_Sea

Bedrijven uit verschillende takken van de Offshore branche ontmoeten elkaar rond thuiswedstrijden van AZ. Op een exclusieve locatie in het AFAS Stadion ontvangen zij hun nationale en internationale gasten uit de olie- en gasindustrie waarbij ze optimaal profiteren van elkaars netwerk. Naast de unieke netwerkmogelijkheden vormt de AZ Offshore Room de centrale plek van waaruit bijeenkomsten, seminars en trainingen voor de Offshore branche kunnen worden georganiseerd. De participanten kunnen ook gebruik maken van de Unit buiten de wedstrijddagen voor onder andere vergaderingen en presentaties. Door bijvoorbeeld uw sollicitatiegesprekken in de Unit met uitzicht op het hoofdveld van AZ te voeren, beschikt u over een unieke HRM-tool!

In de AZ Offshore Room kunt u uw gasten hospitality en relatiemarketing op topniveau bieden. Parkeerplaatsen op het stadionterrein, ontvangst door een AZ-hostess en all-inclusive catering maken vanzelfsprekend onderdeel uit van het totaalconcept. Het terras voor de AZ Offshore Room beschikt over luxe Business Seats met fantastisch zicht op het speelveld.

Wat zijn de extra voordelen voor u als lid van het AZ Offshore Team?
U wordt automatisch lid van het AZ netwerk:

  • Parkeerkaart op het stadion terrein (één per twee seats);
  • Toegang tot alle competitie thuiswedstrijden van AZ;
  • Full service catering op wedstrijddagen;
  • Begeleiding door AZ gastheer/vrouw;
  • Mogelijkheid om de AZ Offshore Room buiten de thuiswedstrijden te gebruiken;
  • Toegang tot de Kees Kist Lounge.

Gratis deelname netwerkevenementen van AZ, zoals:

  • AZ Netwerk ontbijtsessie; AZ Sneldaten op locatie; AZ Party Night;
    AZ Fashion Night; AZ kidsdag; Verschillende seminars met toonaangevende namen in de voetbalwereld; Themaplein waarbij een branche wordt uitgelicht en deze bedrijven de kans krijgen hun product of diensten tentoon te spreiden; AZ Captains dinner.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met .

Where Energy Comes Together