Functieprofiel Trainer selectieteam

22 juli 2013 14:16
Functieprofiel Trainer selectieteam

De trainer zorgt ervoor dat al zijn spelers worden opgeleid binnen de voetbal- en opleidingsvisie van de club en hanteert de 11 gouden regels uit de AZ Opleidingsvisie. Het is belangrijk dat de trainer actief deelneemt aan scholingsmomenten die de Hoofd Jeugdopleiding binnen de 3-sterrenvereniging organiseert. Zo kan hij ook een rol spelen in het begeleiden en scholen van de overige trainers.

Plaats binnen de organisatie

De trainers van de selectieteams worden aangestuurd door en staan in direct contact met de Hoofd Jeugdopleiding. Verder geven de trainers van selectieteams sturing aan de overige trainers binnen de leeftijdscategorie waarin zij werken.

Taken:

-   Het plannen en geven van trainingen aan eigen team.
-   Het maken van opstellingen en coachen van spelers in hun ontwikkeling.
-   Het volgen van ontwikkelingen van alle spelers die het volgende seizoen in zijn leeftijdscategorie
    kunnen komen.
-   Het houden van wedstrijdbesprekingen voor en na de wedstrijden.
-   Aanspreekpunt voor alle organisatorische zaken verband houdende met zijn team.
-   Beoordelen van spelers op basis van de visie en speelwijze zoals die door de club is vastgesteld.
-   Is betrokken bij de scouting van jeugdspelers van alle leeftijden.

Bevoegdheden:

-   Denkt daadwerkelijk mee en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de amateurvereniging.
-   Deelnemen aan vergaderingen o.l.v. Hoofd Jeugdopleiding.

Verantwoordelijkheden:

-   Zorgt dat de speelwijze en manier van opleiden past bij de AZ Voetbalvisie en de AZ
    Opleidingsvisie.
-   Verantwoordelijk voor de individuele ontwikkeling van iedere speler middels individuele
    programmaís, videoanalyses, het SOP-traject en dergelijke.
-   Heeft structureel overleg met zijn begeleidende staf en stuurt zijn teamleider, assistent
    scheidsrechter en verzorger aan en evalueert hun functioneren.
-   Zelfontwikkeling, door initiatief te nemen en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in
    je vakgebied.

Criteria

-   De trainer van de O.9 moet minimaal in het bezit zijn van de KNVB opleiding Pupillentrainer.
-   De trainer van de O.10 en O.11 moeten minimaal in het bezit zijn van de KNVB opleiding
     Pupillentrainer.
-   De trainer van de O.12, O.13, O.14, O.15, O.17 en O.19 moeten minimaal in het bezit zijn van 
     de KNVB opleiding Trainer-Coach III Jeugd (UEFA C).