AZ GreenTeam

HEAD_Greenteam

Wilt u bedrijven en organisaties ontmoeten die actief zijn op het gebied van duurzame energie? Uw netwerk en kennis versterken? Nieuwe duurzaamheidsprojecten ontwikkelen of juist bestaande verbeteren? Een breed publiek informeren, enthousiasmeren en mobiliseren? Sluit u dan nu aan bij het AZ GreenTeam, hét knooppunt voor de energietransitie en duurzaamheid in Noord-Holland.

Netwerken, kennisdelen en zaken doen rond het thema energie en duurzaamheid staan centraal binnen het AZ GreenTeam. Interactieve netwerkbijeenkomsten gekoppeld aan de thuiswedstrijden van AZ verbinden MKB'ers, overheden, woningcoöperaties, multinationals en kennisinstellingen. Het AZ GreenTeam werkt daarbij nauw samen met partijen zoals Energy Valley, Energy Board, Ontwikkelingsbedrijf NHN, de Innovatiesnelweg en de gemeente Alkmaar.

Themabijeenkomsten

Uiteenlopende thema's als 'Duurzaam bouwen', 'Duurzame voeding', 'Energy-Water-Food Nexus' en 'Groen Gas' komen aan bod binnen het AZ GreenTeam netwerk. De ongedwongen voetbalambiance en hospitality van het AFAS Stadion zorgen daarbij voor een perfect gespreksklimaat.

Via themabijeenkomsten werken de leden zelf aan het verbreden van hun kennis en netwerk en mobiliseren zij het publiek bij de energietransitie. Daarnaast worden er interessante cross-overs met bijvoorbeeld de agribusiness en offshore gelegd.

Zondag 10 mei 2014 stond de themabijeenkomst van het AZ GreenTeam in het teken van ´Duurzaam bouwen´.
Zondag 10 mei 2014 stond de themabijeenkomst van het AZ GreenTeam in het teken van ´Duurzaam bouwen´.

Verduurzaming AFAS Stadion

Uiteraard speelt duurzaamheid ook een belangrijke rol binnen de bedrijfsvoering van AZ. Daarbij hebben we de ambitie om het AFAS Stadion gefaseerd te verduurzamen. Met het gebruik van restwarmte van de Huisvuilcentrale voor de warmtevoorziening, het gebruik van 100% groene stroom en 1.725 zonnepanelen op het dak van onze thuishaven zijn hiermee de eerste stappen reeds gezet.

De komende jaren wil het AZ GreenTeam meer groene projecten opstarten door bedrijven en burgers hierbij te betrekken en samen de verdere verduurzaming van onze omgeving vorm te geven.

AZ laats 1.725 zonnepanelen plaatsen op het dak van het AFAS Stadion

Maatschappelijk ontmoetingsplein

Het 'maatschappelijke ontmoetingsplein' in de Kees Kist Lounge van het AFAS Stadion is het kennis en netwerkplatform voor Noordhollandse ondernemers, overheidsinstellingen, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Interactieve themabijeenkomsten en ontmoetingen rond de drie MVO-pijlers van AZ staan daarbij centraal. Deze drie pijlers zijn: AZ GreenTeam, samen op weg naar Duurzaamheid (thema: duurzaamheid), Gezond & Fit met AZ (thema: gezondheid & vitaliteit) en Iedereen doet mee (thema: participatie).

BODY_GreenTeam1
sponsors_Greenteam_25-10-2016