Introductie

HEAD_NB_Voetbalschool-Seminar_2017

De AZ Voetbalschool is de samenwerking tussen AZ en amateurverenigingen in de regio. Door kennis te delen proberen wij samen het voetbalniveau in Noord-Holland naar een hoger plan te brengen.

In onze visie trainen talenten onder de 10 jaar, wekelijks veel, op de juiste manier, met de beste tegen de beste en met goede begeleiding in zijn eigen sociale omgeving, zonder daarbij veel reisafstand te hebben. Daarom geloven wij erin, dat zij het eerste deel van hun opleiding moeten doorbrengen bij een amateurvereniging in de eigen omgeving.

Dan is het wel belangrijk dat het niveau van amateurverenigingen en amateurtrainers van een hoog niveau is en aansluit bij de AZ visie. Een goede samenwerking en veel kennisuitwisseling is daarom belangrijk. Samen kunnen we het voetbalniveau in Noord-Holland op een hoger plan brengen en jeugdtalenten zo goed mogelijk opleiden.

Niet alleen vindt er kennisuitwisseling plaats tussen AZ en de amateurverenigingen, maar de kracht van de AZ Voetbalschool ligt ook in het stimuleren van de kennisuitwisseling onderling. Iedere amateurvereniging, amateurtrainer en amateurspeler is anders en heeft behoefte aan andere informatie en scholing. De ondersteuning van AZ door middel van de AZ Voetbalschool is daarom behoeftegericht.

Amateurverenigingen worden in gedeeld als 1-sterren- of 2-sterrenverenigingen, waarin het onderscheid zit in de actieve of minder actieve rol die zij hebben in het verder ontwikkelen van de vereniging en het kader. Daarnaast zijn er een aantal grote amateurverenigingen die fungeren als regionale steunpunten van AZ en het voortraject zijn van AZ.