Introductie

De AZ Voetbalschool is de samenwerking tussen AZ en amateurverenigingen in de regio. Door kennis te delen proberen wij samen het voetbalniveau in Noord-Holland naar een hoger plan te brengen.

In onze visie is het voor de ontwikkeling van een speler onder de 11 jaar het beste om in zijn eigen sociale omgeving te trainen, zonder daarbij veel reisafstand te hebben. In onze ogen is het ongezond om een speler uit zijn vertrouwde omgeving te halen en dagelijks uren te verliezen door het reizen. Daarom geloven wij erin, dat zij het eerste deel van hun opleiding moeten doorbrengen bij een amateurvereniging in de eigen omgeving.

Dan is het wel belangrijk dat spelers op de juiste manier en met goede begeleiding ontwikkeld worden. Het niveau van verenigingen en trainers moet van een hoog niveau zijn en aansluiten bij de AZ-visie. Een goede samenwerking en veel kennisuitwisseling tussen AZ en de amateurverenigingen is daarom belangrijk. Middels de AZ Voetbalschool kunnen we gezamenlijk het voetbalniveau in Noord-Holland op een hoger plan brengen en jeugdtalenten zo goed mogelijk opleiden.

Niet alleen vindt er kennisuitwisseling plaats tussen AZ en de amateurverenigingen, maar de kracht van de AZ Voetbalschool ligt ook in het stimuleren van de kennisuitwisseling onderling. Iedere amateurvereniging, amateurtrainer en amateurspeler is anders en heeft behoefte aan andere informatie en scholing. De ondersteuning van AZ door middel van de AZ Voetbalschool is daarom behoeftegericht en op maat.

Daarnaast vinden we het ook belangrijk om een gelijkwaardige relatie te hebben met alle verenigingen, trainers en spelers in ons achterland. We zijn een regionale club met landelijke uitstraling en onderschrijven onze maatschappelijke rol. Heel Noord-Holland moet binding hebben met AZ en weten ‘waar we voor staan’ en ‘waar we ons in onderscheiden’. Daarnaast fungeren de amateurverenigingen als regionale steunpunten van AZ en zijn zij het voortraject.