Afdeling voetbalontwikkeling

JBP_20160223_AZ Header Afdeling Voetbal

De afdeling voetbalontwikkeling is bedoeld om constant het eigen functioneren tegen het licht te houden en verder door te ontwikkelen. Al jarenlang heeft de AZ Jeugdopleiding ervaring in het opleiden van talenten, maar door de ontwikkeling van de voetbalwereld spelen onderzoeken, testen en analyses steeds een belangrijkere rol binnen het functioneren van een voetbalclub.

Toonaangevend
We hebben onszelf daarom de volgende doelstelling opgelegd: De AZ Jeugdopleiding moet zelf kennis ontwikkelen en toonaangevend zijn voor onderzoek en ontwikkeling in de voetbalwereld. Wij werken daarom onder andere met wetenschappelijke onderzoeken, een ouderraad, diverse tevredenheidonderzoeken en audits.