Rol ouders

JBP-20171216-AZ-SC Heereveen plaatsing kampioenspool0015 - kopie

Ouders en verzorgers spelen een zeer belangrijke rol in de opvoeding en ontwikkeling van een speler. Zonder hun hulp is het een stuk moeilijker de spelers een goede voetbalopleiding te bieden. AZ en de ouders van de jeugdspelers hebben immers één gezamenlijk doel: de speler zo opleiden dat hij zijn eigen persoonlijke top behaalt.

SVS
De driehoek speler-ouder-AZ is belangrijk. We proberen de ouders zo veel mogelijk te informeren over de voortgang van de speler. Elke speler heeft een eigen profiel op het Speler Volg Systeem (SVS) dat online bekeken kan worden. Ook de ouders kunnen hier op kijken en zo op elk ogenblik zien wat de weekplanning is en hoe het met de speler gaat.

Tevredenheidonderzoek
In de AZ Jeugdopleiding wordt veel waarde gehecht aan de mening van de ouders over de AZ Jeugdopleiding. Jaarlijks houden we daarom een oudertevredenheidonderzoek. Een onafhankelijke partij geeft ouders de mogelijkheid om anoniem een aantal vragen te beantwoorden. Met de resultaten proberen we de kwaliteit van de AZ Jeugdopleiding te vergroten.

Ouderraad
Ook kan één ouder van elk team in de ouderraad plaatsnemen. Een aantal keer per seizoen komt de ouderraad bijeen om te praten over de manier waarop de kwaliteit van de AZ Jeugdopleiding verder vergroot kan worden.