Studie

HEAD_Studiebegeleiders

Jeugdspelers krijgen bij AZ een opleiding die zowel oog heeft voor de sportieve als de menselijke ontwikkeling. Om volwaardig te kunnen participeren in onze samenleving zijn een goede algemene en cognitieve ontwikkeling belangrijke voorwaarden.

Balans
De spelers geven zelf sturing aan hun ontwikkeling en worden ondersteund en uitgedaagd door hun trainers, topsportbegeleiders en studiebegeleiders om tot het hoogst mogelijke niveau te komen. Om dat niveau in alle aspecten te bereiken is een goede balans tussen topsport en studie van groot belang. Balans zorgt voor rust en focus bij de speler, hetgeen bijdraagt aan de haalbaarheid van het optimaal presteren in het voetbal en het onderwijs.

Zelfregulerend vermogen
Door de goede samenwerking met scholen lukt het om gepersonaliseerd te leren en op maat gemaakte lesprogramma’s te combineren met topsport. Gepersonaliseerd leren vraagt om zelfregulerend vermogen van de spelers. Om tot een hoog zelfregulerend vermogen te komen, wordt er oplossingsgericht gecoacht en voortdurend met de spelers gecommuniceerd en geëvalueerd.