Voeding

HEAD_sterrenlunch 2

In de AZ Jeugdopleiding wordt veel aandacht gegeven aan sportvoeding. Voeding is een belangrijk onderdeel in het leven van een topsporter en tijdens workshops en persoonlijke begeleiding wordt over dit onderwerp meer bewustwording gecreëerd. Zowel de spelers, ouders als trainers krijgen voorlichting over sportvoeding.

Topsportbegeleider
Om deze reden werkt de AZ Jeugdopleiding met een topsportbegeleider. Hij heeft een adviserende rol binnen de academie. In de onderbouw wordt voornamelijk gewerkt met workshops die voor zowel spelers als ouders zijn. In ieder opleidingsjaar staat een bepaald thema centraal. Hierbij kun je denken aan onder meer basisvoeding, vochthuishouding, sportvoeding en suppletie.

Toezicht
De trainer en teamleiders kunnen erop toezien dat spelers goed eten en voldoende vocht tot zich nemen gedurende een training of wedstrijd. Om die reden wordt de technische staf ook geschoold. In de bovenbouw krijgen spelers individuele begeleiding.