Voetbaltechnisch

HEAD_azcam

De voetbaltechnische opleiding van spelers bestaat uit een gestructureerd leerplan van trainingen en wedstrijden. Vanuit de AZ Voetbalvisie zijn er per leeftijdsgroep basistaken, eindtermen en accenten voor spelers geformuleerd. Tijdens verschillende trainingen gedurende de trainingsweek wordt geprobeerd om de spelers deze punten aan te leren.

SOP
Voor spelers is het winnen van wedstrijden het mooist en leren winnen is ook zeker een onderdeel van de AZ Jeugdopleiding. Toch wordt hier vooral veel waarde gehecht aan de individuele ontwikkeling van de spelers. AZ werkt daarom met een Spelers Ontwikkeling Programma (SOP). Voor iedere speler wordt aan de hand van SOP-gesprekken een individueel programma samengesteld, waarin de voetballer wordt begeleidt om zich zo optimaal te ontwikkelen.

Inzicht in eigen ontwikkeling
Het SOP is een methode van coaching waarbij de speler verantwoordelijk wordt gemaakt voor zijn eigen prestaties en ontwikkeling. Dit heeft als doel de speler meer inzicht te geven in zijn eigen prestaties en bewust te maken van zijn sterke en minder sterke punten. Zo is hij constant bezig met zijn eigen ontwikkeling.

SMART
Tijdens de trainingsweek werken onze gekwalificeerde trainers en specialisten eraan de actiepunten van alle spelers te ontwikkelen. Spelers leren om SMART-doelen voor zichzelf te stellen. Deze moeten gericht zijn op ontwikkeling. Een SMART-doelstelling is specifiek, meetbaar, actiegericht, realistisch en tijdsgebonden. Het is bedoeld om spelers richting en motivatie te geven in een toewerken naar een eindresultaat.

Video-analyse
Binnen de AZ Jeugdopleiding wordt veel waarde gehecht aan de werkzaamheden van het videoanalyseteam. Alle thuiswedstrijden van de AZ Jeugd-teams worden gefilmd en ook trainingen worden regelmatig vastgelegd. De trainers bij AZ zijn bekend met het analyseren van wedstrijden op video en maken samen met de prestatie-analist een uitgebreide analyse.

Extra mogelijkheden
Het analyseren van wedstrijd- en trainingsbeelden zorgt ervoor dat zowel het team als elke speler individueel bewust wordt van het eigen functioneren. Vanuit de analyse wordt vervolgens gericht gewerkt aan de verbetering van de sterke en minder sterke punten. Daardoor krijgt de speler, die de beelden ook vanuit eigen initiatief kort na de wedstrijd kan bekijken via het Speler Volg Systeem, extra mogelijkheden zijn eigen ontwikkeling te beïnvloeden.