Aanvraagformulier AZ Clubkaart

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

AZ CLUBKAART AANVRAGEN OF VERLENGEN

GEGEVENS
AZ hecht grote waarde aan de privacy van haar fans. Om die reden hanteert AZ een strikt privacybeleid dat de veiligheid van uw persoonsgegevens waarborgt. Uw persoonsgegevens worden alleen beschikbaar gesteld aan derden conform de voorwaarden beschreven in de Privacy Verklaring AZ. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit hieronder aangeven.

OPMERKINGEN

Ik ben akkoord met de Voorwaarden AZ, Voorwaarden (Seizoen)Clubkaart, Standaardvoorwaarden KNVB en het Huishoudelijkreglement van AZ.