Thema's

blindentribune_2

Om de maatschappelijke ambities te verwezenlijken baseert AZ Doet Mee(r) haar projecten op twee thema’s:

  • Gezondheid
  • Participatie

Daarnaast is het onze ambitie om het AFAS Stadion duurzamer te maken en een bijdrage te leveren aan een verbetering van het milieu.