Duurzaamheid

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol binnen de bedrijfsvoering van AZ. Daarbij hebben we de ambitie om het AFAS Stadion gefaseerd te verduurzamen. Met het gebruik van restwarmte van de Huisvuilcentrale voor de warmtevoorziening en het gebruik van 100% groene stroom zijn hiermee de eerste stappen gezet.

zijaanzicht met Narcissen


AZ heeft rond het thema duurzaamheid de volgende doelstellingen:

  • Vergroten van kennis en interesse voor energie (techniek) en duurzaamheid bij de jeugd.
  • Zorgen voor verdere verduurzaming van het AFAS Stadion en onze omgeving door de ontwikkeling van (nieuwe) groene energieprojecten in Noord-Holland.
  • Bedrijven en burgers betrekken bij de energietransitie.


AZ GreenTeam

Netwerken, kennisdelen en zaken doen rond het thema energie en duurzaamheid staan centraal binnen het AZ GreenTeam. Interactieve themabijeenkomsten gekoppeld aan de thuiswedstrijden van AZ verbinden MKB'ers, overheden, woningcoörporaties, multinationals en kennisinstellingen. Het AZ GreenTeam werkt daarbij nauw samen met partijen zoals HVC KringloopEnergie, Rabobank, Greenport NHN, SunprojectsOntwikkelingsbedrijf NHN, de Innovatiesnelweg en de gemeente Alkmaar.


Klik hier voor meer informatie over het AZ GreenTeam

banners_GreenTeam