Participatie

Via scholing en werkgelegenheidsprojecten wil AZ toekomstperspectief bieden en de sociale integratie bevorderen. Hierbij ondersteunt AZ structureel de onderstaande projecten.

Playing for Success Alkmaar

Playing for Success Alkmaar is een naschools lesprogramma voor kinderen die om sociaal emotionele redenen (tijdelijk) niet presteren zoals van ze verwacht wordt. Het programma richt zich op kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en jongeren uit de eerste twee jaren van het voortgezet onderwijs. De kinderen krijgen tijdens de lessen in het AFAS Stadion intensieve begeleiding bij opdrachten op het gebied van rekenen, taal en ICT. Deze opdrachten, de ambiance van het stadion, de sport en de sfeer van de professionele voetbalwereld, dragen allemaal bij aan een omgeving die stimuleert om beter te presteren. Het doel van Playing for Success is om kinderen te laten ontdekken dat leren ook leuk kan zijn, de schoolprestaties van kinderen te verbeteren en kinderen hun zelfvertrouwen te laten hervinden. Meer informatie over Playing for Success Alkmaar vind je hier (www.playingforsuccess.nl)

Supporters voor Supporters

Supporters voor Supporters (SupvoorSup) is een gezamenlijk initiatief van AZ, MEE & de Wering en gemeente Alkmaar om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt stappen te laten zetten. Deelnemers doen minimaal twee dagen in de week werkervaring op bij één van de leden van het AZ Netwerk en komen eens in de twee weken bijeen in het AFAS Stadion om samen met een maatschappelijk sportcoach te werken aan kennis en vaardigheden voor werknemers. ’s Middags staat er een gezonde lunch klaar en wordt er door de groep verplicht gesport. In 2016 is de vijfde groep gestart. De vorige vier groepen hebben mooie resultaten opgeleverd, waarbij ongeveer 30% een betaalde baan heeft behaald, en 85% stappen richting een betaalde baan hebben gezet. Meer informatie over MEE Noordwest-Holland vind je hier. Een uitgebreid interview met de mensen achter en deelnemers aan Supporters voor Supporters lees je hier.

blindentribune_1

Blindentribune

AZ introduceerde als eerste club in Nederland een speciale blindentribune. Vanaf de perstribune worden de visueel beperkte gasten tijdens de wedstrijd van minuut tot minuut bijgepraat via een speciale headset. Zo blijven de supporters op de hoogte van het verloop van de wedstrijd, terwijl zij zelf de sfeer, geur en omstandigheden in het stadion kunnen ervaren. En vanaf februari 2013 zijn de wedstrijden ook te volgen via de AZ website! De blindentribune is een initiatief van AZ in samenwerking met Stichting CarMar. Meer informatie over de Stichting CarMar vind je hier.

Heliomare

De selectie van AZ brengt al sinds vele jaren ieder voetbalseizoen een bezoek aan Heliomare, het revalidatiecentrum in Wijk aan Zee dat professionele aandacht geeft aan mensen met een beperking. De jaarlijkse middag vol sportieve activiteiten, handtekeningen, foto’s en ontmoetingen met de spelers van AZ zorgt altijd weer voor blijde gezichten. Het bezoek van AZ aan Heliomare gaat om de integratie tussen gehandicapte en niet-gehandicapte sporters. Meer informatie over Heliomare vind je hier.

Stichting de Waerden

De tribunes van het AFAS Stadion worden na iedere wedstrijd spic en span gemaakt door medewerkers van Stichting De Waerden. Dit is reeds begonnen in de Alkmaarder Hout. Deze stichting is een professionele dienstverlenende organisatie voor mensen met een beperking in Noord-Holland. Zij zorgen ervoor dat mensen met een beperking kunnen wonen en werken op een manier die bij hen past. En dat ondersteunt AZ graag. Meer informatie over Stichting de Waerden vind je hier.

HEAD_Paaltjesvoetbal

AFAS Paaltjesvoetbal G-toernooi

AFAS Software en AZ staan als één team achter de sporters met een handicap. In samenwerking met Fonds Gehandicaptensport organiseren zij jaarlijks het AFAS Paaltjesvoetbal G-toernooi. Het evenement is speciaal voor sporters met een zintuigelijke, lichamelijke en/of verstandelijke handicap in de leeftijd van 6 tot en met 16 jaar.

Tweede editie
Op 7 mei 2015 vond de tweede editie van het AFAS Paaltjesvoetbal G-toernooi plaats. Op het kunstgras naast bij het trainingsveld van het AFAS Stadion waren zo’n 60 voetballertjes aan het sporten. Het team van Only Friends 1 uit Amsterdam kroonde zich die middag tot winnaar. In 2016 staat de derde editie gepland. Houd de Facebookpagina goed in de gaten voor de exacte datum. Bekijk hier het complete verslag van de tweede editie.

GGZ

De parkeerterreinen rondom het AFAS Stadion worden al jaren keurig onderhouden door cliënten van de GGZ Noord-Holland-Noord. Deze organisatie verleent hulp aan mensen met psychiatrische en psychische problemen. Net als AZ gelooft GGZ Noord-Holland-Noord in de voordelen van krachten bundelen. Daarom werken we graag met elkaar samen.
Meer informatie over de GGZ Noord-Holland-Noord vind je hier.

Stichting de Waaier

Samen met Stichting de Waaier organiseert AZ de ‘Beursvloer’. De Beursvloer is een tweejaarlijks terugkerend evenement voor de regio Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk. Op De Beursvloer worden maatschappelijke behoeften verhandeld. Plaatselijke ondernemers, serviceclubs, scholen, maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties en overheden ontmoeten elkaar en treden in een informele en dynamische sfeer met elkaar in contact. Doel van de maatschappelijke Beursvloer is om contacten en matches tot stand te brengen. Een match is een overeenkomst tussen een ondernemer en een maatschappelijke (vrijwilligers) organisatie, waarbij de ondernemer toezegt iets te zullen geven, zonder dat daarvoor kosten worden berekend.
Meer informatie over Stichting de Waaier vind je hier.

Dorcas AZ schenkt gebruikte of verouderde kleding aan Dorcas. Dorcas is een internationale hulporganisatie die in achttien landen in Oost-Europa en Afrika projecten van lokale organisaties ondersteunt middels het werven van fonsen en goederen. Meer informatie over Dorcas vind je hier.

AZ Cruyff Court

In de Johanna Naberstraat in de Daalmeer in Alkmaar ligt sinds mei 2007 het AZ Cruyff Court. Er vinden diverse activiteiten op het veld plaats waar naast Cruyff Foundation en de gemeente Alkmaar, ook AZ, Kern8, de scholen uit de buurt en de voetbalverenigingen uit Alkmaar actief betrokken zijn.
Meer informatie over het AZ Cruyff Court vind je hier.