Wensen/verzoeken & Contact

AZ doet meer logo

AZ ontvangt regelmatig wensen en verzoeken om medewerking te verlenen aan activiteiten en evenementen. AZ kan helaas niet iedere aanvraag honoreren maar probeert zo veel mogelijk verzoeken te vervullen die aansluiten bij onze maatschappelijke ambities en pijlers:

 • Gezondheid
 • Participatie
 • Duurzaamheid

Omdat het onmogelijk is om alle wensen en verzoeken uit te voeren vragen wij je om onderstaand contactformulier zo uitgebreid mogelijk in te vullen. Op deze manier kan AZ goed beoordelen of de wens of het verzoek past bij de pijlers van AZ.

Naast dat een verzoek gelinkt moet zijn aan een van bovengenoemde pijlers dient een verzoek:

 • in de regio Alkmaar – Kop Noord Holland – plaats te vinden
 • van een lokaal geregistreerd goed doel afkomstig zijn
 • van een lokale welzijnsstichting afkomstig zijn
 • van een lokale voetbalvereniging afkomstig zijn

AZ verleent in principe geen medewerking aan verzoeken die:

 • buiten de bovengenoemde regio plaatsvinden en geen landelijk karakter hebben
 • van een niet geregistreerd goed doel afkomstig zijn
 • voor privé doeleinden zijn
 • op een te korte termijn geregeld moeten worden.

Contact

Vul hier het online formulier in voor verzoeken en vragen.

AZ Doet Mee(r)

Stadionweg 1
1812 AZ Alkmaar