AZ Voetbalschool

De AZ Voetbalschool is de samenwerking tussen de AZ Jeugdopleiding en de amateurverenigingen in de regio. Het initiatief stamt uit 2010 en heeft als doel door kennis te delen het voetbalniveau in Noord-Holland naar een hoger plan te tillen.

In onze visie is het voor de ontwikkeling van een speler onder de 11 jaar het beste om in zijn eigen sociale omgeving te trainen, zonder daarbij veel reisafstand te hebben. In onze ogen is het ongezond om een speler uit zijn vertrouwde omgeving te halen en dagelijks uren te verliezen door het reizen. Daarom geloven wij erin, dat zij het eerste deel van hun opleiding moeten doorbrengen bij een amateurvereniging in de eigen omgeving.

Dan is het wel belangrijk dat spelers op de juiste manier en met goede begeleiding ontwikkeld worden. Het niveau van verenigingen en trainers moet van een hoog niveau zijn en aansluiten bij de AZ-visie. Een goede samenwerking en veel kennisuitwisseling tussen AZ en de amateurverenigingen is daarom belangrijk. Middels de AZ Voetbalschool kunnen we gezamenlijk het voetbalniveau in Noord-Holland op een hoger plan brengen en jeugdtalenten zo goed mogelijk opleiden.

Niet alleen vindt er kennisuitwisseling plaats tussen AZ en de amateurverenigingen, maar de kracht van de AZ Voetbalschool ligt ook in het stimuleren van de kennisuitwisseling onderling. Iedere amateurvereniging, amateurtrainer en amateurspeler is anders en heeft behoefte aan andere informatie en scholing. De ondersteuning van AZ door middel van de AZ Voetbalschool is daarom behoeftegericht en op maat.

Daarnaast vinden we het ook belangrijk om een gelijkwaardige relatie te hebben met alle verenigingen, trainers en spelers in ons achterland. We zijn een regionale club met landelijke uitstraling en onderschrijven onze maatschappelijke rol. Heel Noord-Holland moet binding hebben met AZ en weten ‘waar we voor staan’ en ‘waar we ons in onderscheiden’. Daarnaast fungeren de amateurverenigingen als regionale steunpunten van AZ en zijn zij het voortraject.

Is uw vereniging nog geen lid van de AZ Voetbalschool maar heeft uw interesse in deelname of heeft u behoefte aan meer informatie? Mail dan naar voetbalschool@az.nl of bel naar 072-547 8612.

In de AZ Voetbalschool in de Regio krijgen de grootste talenten van Noord-Holland de kans zich onder leiding van AZ-trainers verder te ontwikkelen. Dit gebeurt op zondagen bij met de AZ Voetbalschool samenwerkende verenigingen in de regio’s Alkmaar, Heiloo, West-Friesland en Zaanstreek. Hiermee wordt een extra prikkel geboden aan jonge voetballers met potentie. Als zij positief opvallen bij de scouts van AZ worden zij mogelijk gevraagd om in de AZ Jeugdopleiding te komen spelen.

Voor het seizoen 2018-2019 staan op dit moment de volgende evenementen gepland.

Een uitnodiging voor onderstaande evenementen ontvangt de hoofdcontactpersoon van de aangesloten amateurvereniging per e-mail. Ben je lid van de AZ Voetbalschool maar heb je geen informatie ontvangen? Stuur dan een mail naar voetbalschool@az.nl.

DatumEvenementLocatie
Maandag 17 december 2018Scholingsmoment BovenbouwAFAS Trainingscomplex
Maandag 29 januari 2019SeminarAFAS Stadion

In samenwerking met acht samenwerkende amateurverenigingen worden ieder voorjaar de AZ Selectiedagen georganiseerd. Jeugdspelers van Noord-Hollandse clubs in de leeftijdscategorieën Onder 8 tot en met Onder 14 trainen die dagen als een echte AZ’er en tonen hun kunsten aan de trainers en scouts van de AZ Jeugdopleiding. Voetballers die in positieve zin opvallen, maken kans op een plek in de AZ Voetbalschool in de Regio of de AZ Jeugdopleiding. Inschrijving is aan het begin van het jaar mogelijk. Houd hiervoor AZ.nl/Selectiedagen in de gaten.