AZ Doet Mee(r)

AZ is zich bewust van haar maatschappelijke functie, binnen maar zeker ook buiten het veld. AZ hoort bij Alkmaar en de regio. De spelers en trainers van AZ hebben een voorbeeldfunctie voor de jeugd en veel mensen in de regio zijn trots op hun club. Het AFAS Stadion is een ontmoetingsplaats voor alle lagen van de bevolking, ongeacht leeftijd, sekse of afkomst.

AZ is zich daar zeer van bewust. Middels AZ Doet Mee(r) steunt AZ structureel diverse maatschappelijke projecten om de betrokkenheid bij de samenleving te tonen, landelijk maar vooral in de regio.

Maatschappelijke ambities

 • Een gezonde levensstijl door meer te bewegen en gezonde voeding
 • Verbetering van de levenssituatie van kwetsbare groepen in de samenleving
 • Het bieden van toekomstperspectief via scholing en werkgelegenheidsprojecten
 • Sportieve en respectvolle jeugd

AZ is namelijk niet alleen een club uit de Eredivisie, maar ook een onderdeel van de maatschappij. En dat doen we op onze geheel eigen nuchtere wijze. AZ Doet Mee(r)!

AZ heeft drie peilers met betrekking op de projecten die AZ bezighoudt. Kies hieronder een categorie om te weten te komen op welke manier AZ zich met een peiler bezighoudt.

Gezondheid

Participatie

Duurzaamheid

AZ ontvangt regelmatig wensen en verzoeken om medewerking te verlenen aan activiteiten en evenementen. AZ kan helaas niet iedere aanvraag honoreren maar probeert zo veel mogelijk verzoeken te vervullen die aansluiten bij onze maatschappelijke ambities en pijlers:
 • Gezondheid
 • Participatie
 • Duurzaamheid

Omdat het onmogelijk is om alle wensen en verzoeken uit te voeren vragen wij je om onderstaand contactformulier zo uitgebreid mogelijk in te vullen. Op deze manier kan AZ goed beoordelen of de wens of het verzoek past bij de pijlers van AZ.

Naast dat een verzoek gelinkt moet zijn aan een van bovengenoemde pijlers dient een verzoek:

 • in de regio Alkmaar – Kop Noord Holland – plaats te vinden
 • van een lokaal geregistreerd goed doel afkomstig zijn
 • van een lokale welzijnsstichting afkomstig zijn
 • van een lokale voetbalvereniging afkomstig zijn

AZ verleent in principe geen medewerking aan verzoeken die:

 • buiten de bovengenoemde regio plaatsvinden en geen landelijk karakter hebben
 • van een niet geregistreerd goed doel afkomstig zijn
 • voor privé doeleinden zijn
 • op een te korte termijn geregeld moeten worden.