AZ Doet Mee(r)

AZ is zich bewust van haar maatschappelijke functie, binnen maar zeker ook buiten het veld. AZ hoort bij Alkmaar en de regio. De spelers en trainers van AZ hebben een voorbeeldfunctie voor de jeugd en veel mensen in de regio zijn trots op hun club. Het AFAS Stadion is een ontmoetingsplaats voor alle lagen van de bevolking, ongeacht leeftijd, sekse of afkomst.

AZ is zich daar zeer van bewust. Middels AZ Doet Mee(r) steunt AZ structureel diverse maatschappelijke projecten om de betrokkenheid bij de samenleving te tonen, landelijk maar vooral in de regio.

Maatschappelijke ambities

  • Een gezonde levensstijl door meer te bewegen en gezonde voeding
  • Verbetering van de levenssituatie van kwetsbare groepen in de samenleving
  • Het bieden van toekomstperspectief via scholing en werkgelegenheidsprojecten
  • Sportieve en respectvolle jeugd

AZ heeft drie pijlers met betrekking op de projecten die AZ bezighoudt. Kies hieronder een categorie om te weten te komen op welke manier AZ zich met een pijler bezighoudt.

Gezondheid

Participatie

Duurzaamheid