AZ presenteert jaarrekening 2018-2019

Gepubliceerd op 26 september 19, 13:47

ALKMAAR- Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) is op 23 september 2019 de jaarrekening van AZ voor het seizoen 2018-2019 vastgesteld, sluitend met een netto winst van € 8 miljoen. In het bijgaande document is de jaarrekening terug te vinden.

In de jaarrekening van AZ Holding BV zijn de financiële gegevens verwerkt van de onderstaande maatschappijen:

·       A.Z. Holding B.V.
·       A.Z. N.V. (100%)
·       A.Z. Vastgoed B.V. (100%)

Kerncijfers
Hieronder een overzicht van de kerncijfers van de jaarrekening.

Netto resultaat
Het netto resultaat na belastingen over het seizoen 2018-2019 bedraagt € 8 miljoen positief (In 2017-2018 was dit € 2 miljoen positief). Het netto resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Het eigen vermogen per 30 juni 2019 bedraagt € 33,2 miljoen.

Omzetontwikkeling
De omzet (exclusief transfers) is gestegen met € 90.000 van € 25,38 miljoen in 2017-2018 naar € 25,47 miljoen in 2018-2019.

Kostenontwikkeling
De personeelskosten zijn gestegen met € 0,3 miljoen en de overige bedrijfskosten zijn gestegen met € 0,7 miljoen. De stijging in de personeelskosten wordt met name veroorzaakt door een hoger aantal FTE’s (o.a. meer spelers en regulier personeel).

Transferresultaten
De vergoedingen uit hoofde van de verkoop van spelers bedragen in 2018-2019 € 24,6 miljoen (In 2017-2018 € 11,95 miljoen). Het resultaat vergoedingssommen (inclusief de afschrijving vergoedingssommen) komt hiermee uit op € 17,1 miljoen positief (In 2017-2018 € 8,2 miljoen positief). De transfer van Guus Til naar Spartak Moskou is gedaan na 1 juli 2019 en is daardoor niet in het resultaat meegenomen. Deze wordt verwerkt in het boekjaar 2019-2020.

Financiële positie
De solvabiliteit is door de winst over 2018-2019 verder gestegen naar 49%. Een stijging van 3% ten opzicht van 2017-2018. Het werkkapitaal per balansdatum is gestegen van € 1,9 miljoen (2017-2018) naar € 2,2 miljoen (2018-2019).

Prognose 2019-2020
AZ verwacht het seizoen 2019-2020 wederom met een positief resultaat af te sluiten.

Financial Rating Systeem KNVB
Op basis van de jaarcijfers 2018-2019, alsmede de prognose voor het seizoen 2019-2020, verwacht AZ wederom in beste categorie van het KNVB rating systeem uit te komen.

Jaarverslag
Bekijk hier de jaarrekening in PDF-vorm.