AZ presenteert jaarrekening 2019-2020

Gepubliceerd op 13 oktober 20, 17:31

ALKMAAR- Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) is op 12 oktober 2020 de jaarrekening van AZ voor het seizoen 2019-2020 vastgesteld, sluitend met een netto winst van € 5,6 miljoen. In het bijgaande document is de jaarrekening terug te vinden.

In de jaarrekening van AZ Holding BV zijn de financiële gegevens verwerkt van de onderstaande maatschappijen:

A.Z. Holding B.V.
A.Z. N.V. (100%)
A.Z. Vastgoed B.V. (100%)

Kerncijfers
Hieronder een overzicht van de kerncijfers van de jaarrekening.

Netto resultaat
Het netto resultaat na belastingen over het seizoen 2019-2020 bedraagt € 5,6 miljoen positief (In 2018-2019 was dit € 8 miljoen positief). Het netto resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Het eigen vermogen per 30 juni 2020 bedraagt € 38,8 miljoen.

Omzetontwikkeling
De netto omzet (exclusief transfers) is gestegen met € 5,3 miljoen van € 25,5 miljoen in 2018-2019 naar € 30,8 miljoen in 2019-2020. Deze stijging komt met name voort uit opbrengsten van Europees voetbal. Door zowel de dakschade als het corona-virus en de hiermee samenhangende compensatieregelingen zijn de reguliere opbrengsten uit wedstrijdbaten, sponsoring en horeca fors lager dan in een normaal seizoen.

Overige bedrijfsopbrengsten
Onder de overige bedrijfsopbrengsten is de verzekeringsuitkering inzake de dakschade aan het AFAS Stadion verwerkt. Deze uitkering dient commercieel volledig als bate verantwoord te worden, terwijl de investeringen in het nieuwe dak geactiveerd worden op de balans. Voor de verwerking van de verzekeringsuitkering verwijzen wij naar de toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening.

Transferresultaten
De vergoedingen uit hoofde van de verkoop van spelers bedroegen in het seizoen 2019-2020 € 13,3 miljoen (in 2018-2019 € 24,4 miljoen). Het resultaat vergoedingssommen (inclusief de afschrijving vergoedingssommen) komt hiermee uit op € 6,8 miljoen positief (in 2018-2019 € 17,8 miljoen positief). De transfer van Oussama Idrissi naar Sevilla FC is gedaan na 1 juli 2020 en is daardoor niet in het resultaat meegenomen. Deze wordt verwerkt in het boekjaar 2020-2021.

Kostenontwikkeling
De personeelskosten zijn gestegen met € 3,5 miljoen en de overige bedrijfskosten zijn gestegen met € 3,2 miljoen. De stijging in de personeelskosten wordt met name veroorzaakt door de goede prestaties in de Europa League. De overige bedrijfskosten zijn vooral gestegen doordat AZ vanwege de dakschade moest uitwijken naar de stadions van ADO den Haag en FC Twente.

Financiële positie
De solvabiliteit is door de winst over 2019-2020 verder gestegen naar 50%. Een stijging van 1% ten opzichte van 2018-2019. Het werkkapitaal per balansdatum is gestegen van € 2,2 miljoen (2018-2019) naar € 7,1 miljoen (2019-2020).

Gevolgen corona
De corona-crisis heeft, zoals vermeld in de jaarrekening, financiële gevolgen voor AZ. De club schat dat het directe omzetverlies in het seizoen 2019-2020 vanwege corona ruim 3 miljoen euro bedraagt. Dit komt onder meer door lagere inkomsten uit recettes, sponsoring, horeca en UEFA-opbrengsten. Ook voor het seizoen 2020-2021 heeft corona een grote impact op de cijfers van AZ.

Prognose 2020-2021
AZ verwacht het seizoen 2020-2021 vanwege de dakschade en corona met een negatief resultaat af te sluiten. Door de financiële resultaten van de afgelopen jaren heeft AZ een buffer opgebouwd, waarmee het verwachte negatieve resultaat voor het seizoen 2020-2021 kan wordt opgevangen en AZ de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet.

Financial Rating Systeem KNVB
Op basis van de jaarcijfers 2019-2020, alsmede de prognose voor het seizoen 2020-2021, verwacht AZ wederom in de beste categorie van het KNVB rating-systeem uit te komen.