AZ promoveert naar categorie III

Gepubliceerd op 11 december 13, 18:50
THESSALONIKI- AZ is door de licentiecommissie van de KNVB per heden van categorie II naar de gezondste categorie III gepromoveerd. Toon Gerbrands: “Dit is een heel mooi moment voor de club.”

“We hadden na het vertrek van de curator ons plan klaarliggen om met de club in een nieuwe fase te komen”, reageert Gerbrands. “De fundamenten van het nieuwe AZ zijn de afgelopen jaren gelegd: de financiën zijn helemaal op orde en we verhuizen over twee jaar naar een nieuw trainingscomplex.”

“Ons doel was altijd om in deze gezondste categorie terecht te komen. Dat dit nu al gelukt is, is een heel mooi moment voor de club. We hebben hier met de hele organisatie drie jaar naar toegewerkt. Zonder gemeentelijke steun. Nu komen we in een fase dat we een spaarpotje kunnen gaan opbouwen”, aldus de Directeur Algemene Zaken.

Licentiesysteem
De categorisering van clubs is onderdeel van het licentiesysteem van de KNVB. De financiële situatie van de clubs wordt door middel van een puntensysteem drie keer per jaar beoordeeld. Clubs worden per rapportagemoment op basis van het gescoorde puntenaantal in drie categorieën ingedeeld. De gezondste clubs komen in categorie III, de clubs die onder een bepaald aantal punten scoren komen in categorie I.