AZ veroordeelt spreekkoren

Gepubliceerd op 07 mei 23, 12:10

ALKMAAR- AZ verwerpt en veroordeelt dat een klein deel van de aanhang zaterdagavond onderweg naar het stadion kwetsende spreekkoren heeft geuit. De club keurt opruiend gedrag en discriminatie in welke vorm dan ook ten strengste af en neemt nadrukkelijk afstand van degenen die zich hieraan schuldig hebben gemaakt.

AZ is verder in afwachting van het onderzoek dat door het OM is gestart en zal logischerwijs alle medewerking verlenen die daarbij gevraagd wordt.