Duurzaam AZ: doe met ons mee!

Gepubliceerd op 14 juni 13, 09:11
ALKMAAR- In een tijdsbeeld waarin woorden als ‘groen’, ‘verantwoord’ en ‘gezond’ steeds vaker opduiken, is ook AZ zich bewust van haar maatschappelijke functie binnen en buiten de lijnen. Daarbij heeft AZ de ambitie om van het AFAS Stadion een volledig duurzaam stadion te maken.

De eerste stappen zijn reeds gezet met de aansluiting van het AFAS Stadion op het warmtenet van de Huisvuilcentrale en het gebruik van 100% groene energie van Greenium. De ambitie is hierbij is:

• Het eigen energieverbruik met 30% te verlagen
• In 2020 – 100% energieneutraal te zijn
• Milieuvriendelijk gedrag onder het bedrijfsleven en de inwoners van Noord-Holland te stimuleren.

Samenwerking
AZ is op zoek naar ondernemers en bedrijven die de groene ambitie van AZ delen. Uitgangspunt daarbij is het initiëren van gezamenlijke initiatieven die bijdragen aan het verduurzamen / energieneutraal maken van het AFAS Stadion en de regio.
In onze visie fungeert AZ daarbij als bindmiddel voor de samenleving met het AFAS Stadion als uithangbord. Hierdoor kunnen we energiebesparing onder de aandacht van Noord-Hollandse consumenten, bedrijven, overheid, onderwijs- en kennisinstellingen brengen.

Groene Room
Onze ambitie op het gebied van duurzaamheid komt samen in de Groene Room van het AFAS Stadion, het ontmoetingscentrum voor ondernemers die duurzame initiatieven ontwikkelen en energiebesparende oplossingen leveren. Vanuit de Groene Room worden rondleidingen, netwerkbijeenkomsten en presentaties rond het thema energie en duurzaamheid georganiseerd.

Doe nu met ons mee!
Deelt u de groene ambitie van AZ en wilt u proactief meewerken aan het verduurzamen van het AFAS Stadion en de regio? Stuur dan uiterlijk vrijdag 21 juni 2013 een motivatiebrief, eventueel ondersteund met aanvullende documentatie, naar commercie@az.nl o.v.v. SamenDuurzaam.

Geef in dit schrijven in ieder geval aan:
• Welke projecten u gerealiseerd heeft op het gebied van verduurzamen / duurzaam ondernemen.
• Wat u kunt betekenen voor het verduurzamen van het AFAS Stadion.
• Op welk thema (energie, water/groen, afval/grondstoffen of overige) u uw expertise wilt inzetten.
• Hoe u de samenwerking met AZ en het AFAS Stadion ziet.

Wij zien uw reactie graag tegemoet en kijken uit naar een duurzame samenwerking, een groen AFAS Stadion en een milieubewust Noord-Holland!