Samenwerking met Anne Frank Stichting

Gepubliceerd op 20 december 17, 15:53
ALKMAAR- Zoals AZ zondag direct heeft gemeld, distantieert de club zich van de antisemitische spreekkoren die tijdens AZ - Ajax kortstondig te horen waren. Naar aanleiding hiervan heeft AZ besloten om preventief beleid te voeren om herhaling te voorkomen.

Net als AZ hebben ook alle supportersgroeperingen zich in een gezamenlijk statement gedistantieerd van het voorval tijdens de Noord-Hollandse derby. Samen met deze groeperingen gaat AZ een traject in om bewustwording te creëren over het onderwerp antisemitisme. Dit om in de toekomst herhaling van dit voorval te voorkomen.

Anne Frank Stichting
AZ heeft in dit verband de Anne Frank Stichting benaderd om een samenwerking aan te gaan. Het eerste overleg tussen AZ en deze stichting over de invulling van de samenwerking staat gepland voor januari van het nieuwe jaar. Ook de supportersgroeperingen van AZ zullen bij dit overleg aanwezig zijn en worden nadrukkelijk betrokken bij het vervolgtraject.