Samenwerken

8 februari 2014 11:00
Samenwerken

Door sport leer je om te gaan met anderen (teamgenoten, tegenstanders, vrijwilligers, scheidsrechters etc.). Zeker als mensen sporten in verenigingsverband, zoals bij je eigen voetbalclub. Tijdens het voetballen merken spelers dat zij elkaar nodig hebben.

De spelers van AZ streven dan ook gezamenlijke doelen na. Om het gevoel van samen strijden te optimaliseren, zie je spelers soms een 'yell' roepen voor aanvang van de wedstrijd of spreken ze elkaar nog even bemoedigend toe.
In een team is het belangrijk dat er goed wordt samengewerkt. Het is daarom noodzakelijk om van te voren duidelijke afspraken met elkaar te maken. Voorafgaand aan het seizoen komen daarom de AZ-trainers en de AZ-jeugdspelers bijeen en stellen zij samen teamafspraken op. Afspraken die de rest van het seizoen gelden en die over het gedrag van de spelers en het team gaan.

Voorbeelden van Teamafspraken:

Ambitie

-   Kampioen worden
-   Best voetballende ploeg worden

Teamdoelstellingen

-  Met zín allen beter worden
-  Een toernooi winnen
-  De beste willen zijn en daarvoor trainen
-  Elke dag 100% geven
-  Als team beter worden door elkaar te helpen
-  Samen spelen binnen en buiten het veld
-  Elkaar op een positieve manier helpen

Gedragsafspraken

-  Eerlijk zijn
-  Op tijd zijn
-  Normaal tegen elkaar doen
-  Respectvol tegen de scheidsrechter zijn
-  Niet mopperen of elkaar uitschelden
-  Gedag zeggen bij binnenkomst
-  Rechtop zitten

Samengevat:

  • Maak aan het begin van het seizoen met het hele teamafspraken die voor de rest van het seizoen bindend zijn.
  • Kom afspraken na en ondersteun elkaar hierin.