Uittrap met een dropkick

31 maart 2013 16:42
Uittrap met een dropkick

Wanneer een lange bal naar voren de snelste manier is om extra dreiging te veroorzaken in de aanval, kun je op de juiste manier de uittrap gebruiken. Keepers leren zichzelf vaak een manier van uittrappen aan. Je hebt de uittrap vanuit een volley, een uittrap vanuit een dropkick en de uittrap vanaf de grond.

Instructie:

1.   De keeper heeft de bal in zijn handen, speler A staat op aantal meters, afhankelijk hoe ver de keeper
      trappen kan.
2.   Gooi de bal op met 1 of 2 handen, afhankelijk van wat jou techniek is. Zet je standbeen neer en haal je
      schietbeen naar achteren, deze is gebogen. Haal je schietbeen naar voren, hoe explosief dit gebeurt hangt
      af van hoe ver je de bal trappen wilt. Span je wreef, om de bal beter te raken. Je armen bewegen mee voor
      de evenwicht. Laat de bal op de grond vallen en op het moment dat de bal de grond raakt, raak jij de bal
      met de wreef.

Hoe pas ik dit toe in de wedstrijd?:

Wanneer je het spel snel wilt hervatten en je voorin de mogelijkheid ziet om de meeste dreiging te veroorzaken, speel je de uittrap met een volley of dropkick, afhankelijk welke techniek jij het best vindt voor jezelf.

Weerstand:

Geen