Business clubs

head_logo_GreenTeam

Binnen het AZ Netwerk hebben wij een nieuwe business club opgestart dit seizoen, genaamd het AZ GreenTeam. In deze business club staat relatiemarketing en netwerken centraal in de duurzame energie sector.

AZ GreenTeam

Wilt u bedrijven en organisaties ontmoeten die actief zijn op het gebied van duurzame energie? Wilt u uw netwerk en kennis versterken? Bestaande duurzaamheidsprojecten verbeteren, nieuwe ontwikkelen en een breed publiek informeren, enthousiasmeren en mobiliseren? Sluit u dan nu aan bij het AZ GreenTeam, hét knooppunt voor de energietransitie en duurzaamheid in Noord-Holland.

Netwerken, kennisdelen en zaken doen rond het thema energie en duurzaamheid staan centraal binnen het AZ GreenTeam. Interactieve netwerkbijeenkomsten gekoppeld aan de thuiswedstrijden van AZ verbinden MKB'ers, overheden, woningcoöperaties, multinationals en kennisinstellingen. Het AZ GreenTeam werkt daarbij nauw samen met partijen zoals Energy Valley, Energy Board, Ontwikkelingsbedrijf NHN, de Innovatiesnelweg en de gemeente Alkmaar.

Themabijeenkomsten

Uiteenlopende thema's als "Zicht de zon", “Biomassavergassing”, “Getijdenenergie” en "Grondstoffen schaarste" komen aan bod binnen het AZ GreenTeam netwerk. De ongedwongen voetbalambiance en hospitality van het AFAS Stadion zorgen daarbij voor een perfect gespreksklimaat. Via themabijeenkomsten werken de leden zelf aan het verbreden van hun kennis en netwerk en mobiliseren zij het publiek bij de energietransitie. Daarnaast worden er interessante cross-overs met bijvoorbeeld de agribusiness en offshore gelegd.

Verduurzaming AFAS Stadion

Uiteraard speelt duurzaamheid ook een belangrijke rol binnen de bedrijfsvoering van AZ. Daarbij hebben we de ambitie om het AFAS Stadion gefaseerd te verduurzamen. Met het gebruik van restwarmte van de Huisvuilcentrale voor de warmtevoorziening en het gebruik van 100% groene stroom zijn hiermee de eerste stappen reeds gezet. We willen met het AZ GreenTeam de komende jaren meer groene projecten gaan opstarten door bedrijven en burgers te betrekken en samen de verdere verduurzaming van onze omgeving vorm te geven.

GreenRoom

Het AZ GreenTeam komt samen in de GreenRoom van het AFAS Stadion. De GreenRoom vormt zowel tijdens thuiswedstrijden van AZ als op momenten gedurende de week het ontmoetingscentrum voor ondernemers die duurzame initiatieven ontwikkelen. Vanuit de GreenRoom worden netwerkbijeenkomsten, seminars en symposia rond het thema duurzaamheid geïnitieerd.

Samenwerking met het AZ GreenTeam is mogelijk op verschillende niveaus: als lid, vriend of partner. Klik hier voor meer informatie over een samenwerking met het AZ GreenTeam.