Disclaimer

De informatie op AZ.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van AZ.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AZ NV is nadrukkelijk verboden. Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan AZ NV voorbehouden.

AZ NV spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties. Zet- en typefouten en wijzigingen in prijs en uitvoering van artikelen en diensten zijn onder voorbehoud.

AZ NV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door AZ.nl op welke manier dan ook.

De door AZ.nl verzamelde gebruikersgegevens worden volgens de door AZ NV gepubliceerde Privacy Statement behandeld.

AZ.nl is een geregistreerd handelsmerk van AZ NV.
AZ NV, Postbus 1010, 1810 KA, Alkmaar (NL)
T +31 (0)72 547 8000 | F +31 (0)72 547 8080 | www.az.nl
Rabobank 15.01.38.083 | KvK Alkmaar 412.38.026
BTW-nummer AZ NV: NL002831958B01