Terug naar overzicht

Formele opzegging door Directeur International Football Strategy

Laatste Nieuws

02.08.2023

ALKMAAR- AZ heeft met verrassing kennisgenomen van het voornemen van Ajax om ons directielid Alex Kroes te benoemen tot algemeen directeur/directievoorzitter van Ajax, en de formele opzegging door Kroes van zijn arbeidsovereenkomst met AZ.

Ondanks deze verrassing en het feit dat er een helder concurrentiebeding is vastgelegd (iets wat ook voor Ajax duidelijk is), wil AZ in alle redelijkheid en gezamenlijkheid kijken naar een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is en nadrukkelijk ook het belang van AZ dient. De komende periode zullen hierover gesprekken worden gevoerd en zolang deze gaande zijn zal AZ zich onthouden van inhoudelijk commentaar.

Werkzaamheden
De arbeidsovereenkomst is formeel per 1 september beëindigd, echter voert hij vanaf heden geen werkzaamheden meer uit voor AZ. Zijn werkzaamheden worden voorlopig overgenomen door de huidige directie waarbij de internationale voetbalstrategie van AZ ongewijzigd zal worden voortgezet.