Terug naar overzicht

AZ presenteert jaarrekening 2022-2023

Laatste Nieuws

03.10.2023

ALKMAAR- Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) is op 26 september 2023 de jaarrekening van AZ voor het seizoen 2022-2023 vastgesteld, sluitend met een nettowinst van € 1,4 miljoen. In het bijgaande document is de jaarrekening terug te vinden.

In de jaarrekening van AZ Holding BV zijn de financiële gegevens verwerkt van de onderstaande maatschappijen:
A.Z. Holding B.V.
A.Z. N.V. (100%)
A.Z. Vastgoed B.V. (100%)

Kerncijfers
Hieronder een overzicht van de kerncijfers van de jaarrekening.

Nettoresultaat
Het nettoresultaat na belastingen over het seizoen 2022-2023 bedraagt € 1,4 miljoen positief (In 2021-2022 was dit € 18,6 miljoen positief). Het nettoresultaat wordt toegevoegd aan de overige reserves. Het eigen vermogen per 30 juni 2023 bedraagt € 58,1 miljoen.

Omzetontwikkeling
De netto-omzet (exclusief transfers) is gestegen met € 14,4 miljoen van € 33,0 miljoen in 2021-2022 naar € 47,4 miljoen in 2022-2023. Deze forse stijging komt met name door hogere sponsoropbrengsten, de goede prestaties in de UEFA Europa Conference League en het feit dat vanwege corona in 2021-2022 8 wedstrijden zonder publiek werden gespeeld. 

Overige bedrijfsopbrengsten
De overige bedrijfsopbrengsten (exclusief vergoedingssommen spelers) daalden met € 0,4 miljoen in het seizoen 2022-2023. Deze daling komt met name voort doordat in seizoen 2021-2022 de STIK-subsidie (sectorspecifieke compensatieregeling voor corona) ad € 1,1 miljoen is verantwoord. 

Transferresultaten
De vergoedingen uit hoofde van de verkoop van spelers bedroegen in het seizoen 2022-2023 € 13,9 miljoen (in 2021-2022 € 41,4 miljoen). Het resultaat vergoedingssommen (inclusief de afschrijving vergoedingssommen) komt hiermee uit op € 4,8 miljoen positief (in 2021-2022 € 33,3 miljoen positief). De transfers van Sam Beukema (Bologna), Milos Kerkez (Bournemouth), Tijjani Reijnders (AC Milan), Jesper Karlsson (Bologna), Yusuf Barasi (Adana Demirspor), Pantelis Hatzidiakos (Bologna) en Tijs Velthuis (Sparta) zijn gedaan na 1 juli 2023 en zijn daardoor niet in het resultaat meegenomen. Deze worden verwerkt in het boekjaar 2023-2024. 

Kostenontwikkeling
De personeelskosten zijn gestegen met € 4,9 miljoen en de overige bedrijfskosten (exclusief afschrijvingen) stegen met € 3,3 miljoen. De stijging in de personeelskosten komt met name door de goede prestaties in de UEFA Europa Conference League en het hogere aantal gespeelde thuiswedstrijden met publiek in het seizoen 2022-2023. De overige bedrijfskosten zijn flink gestegen ten opzichte van het seizoen 2021-2022. Deze stijging zit met name in de wedstrijd- en trainingskosten (Conference League) en verkoopkosten in samenhang met de hogere netto omzet. De afschrijvingslasten op immateriële vaste activa (spelers) zijn gestegen door investeringen in vergoedingssommen. 

Financiële positie
De solvabiliteit is per balansdatum gestegen naar 48%. Een stijging van 2% ten opzichte van 2021-2022. Per balansdatum heeft AZ geen belastingachterstanden.

Prognose 2023-2024
AZ verwacht voor het seizoen 2023-2024 een aanzienlijk positief resultaat vanwege de plaatsing voor de groepsfase van de UEFA Europa Conference League alsmede reeds gerealiseerde transfers. Door de financiële resultaten van de afgelopen jaren heeft AZ een buffer opgebouwd en ziet AZ de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Financial Rating Systeem KNVB
Op basis van de jaarcijfers 2022-2023, alsmede de prognose voor het seizoen 2023-2024, verwacht AZ wederom in de beste categorie van het KNVB rating-systeem uit te komen. Op basis van de ingediende jaarcijfers over het seizoen 2022-2023, alsmede de prognose seizoen 2023-2024, heeft AZ een FRS score behaald van 39 punten.

Dankwoord
Het seizoen 2022-2023 was voor AZ een mooi seizoen. Wij danken onze supporters, sponsors en andere stakeholders voor hun loyale steun in het afgelopen seizoen en hopen jullie in het seizoen 2023-2024 weer volop in het AFAS Stadion terug te zien.