Terug naar overzicht

AZ bereikt overeenstemming met Alex Kroes

Laatste Nieuws

05.09.2023

ALKMAAR- AZ werd in de afgelopen periode verrast door het bericht dat Alex Kroes werd aangekondigd als algemeen directeur/directievoorzitter van Ajax. AZ heeft zich vanaf het begin op het standpunt gesteld één en ander constructief te willen oplossen, waarbij uiteraard het belang van AZ voor ons bovenaan stond. Gesprekken en voorstellen hierover richting Ajax bleken geen respons op te leveren, waarna AZ verder met Kroes in gesprek is gegaan.

Er is nu met Kroes overeenstemming bereikt over de datum en de voorwaarden van zijn indiensttreding bij Ajax. We zijn overeengekomen dat het concurrentiebeding tot 15 maart 2024 in stand blijft. Tot die tijd zal Kroes zich onthouden van werkzaamheden voor Ajax. AZ heeft nadrukkelijk met Kroes afgesproken dat de voorwaarden van het concurrentiebeding zullen worden nageleefd tot de genoemde datum. AZ houdt overigens de mogelijkheid open dat het concurrentiebeding eventueel nog eerder kan worden opgeheven. Eén en ander hangt echter nadrukkelijk af van de uitkomst van gesprekken en onderhandelingen met Ajax daarover.

Verder zal Kroes een symbolisch bedrag van 50.000,- euro betalen aan AZ. Dit bedrag zal volledig ten goede komen aan de Alkmaar Zaanstreek Foundation. Er zal door AZ verder geen financiële compensatie worden gevraagd. 

AZ is blij dat er nu overeenstemming is met Kroes en de focus weer vol kan komen te liggen op het voetbal. AZ wenst Kroes succes in zijn verdere carrière.