Alkmaar Zaanstreek Foundation

AZ is zich bewust van haar maatschappelijke functie, binnen maar zeker ook buiten het veld. AZ hoort bij Alkmaar en de regio. Het AFAS Stadion is een ontmoetingsplaats voor alle lagen van de bevolking, ongeacht leeftijd, sekse of afkomst.

AZ is zich daar zeer van bewust en daarom steunt AZ structureel diverse maatschappelijke projecten om de betrokkenheid bij de samenleving te tonen, landelijk maar vooral in de regio.

Alkmaar Zaanstreek Foundation
Met ingang van seizoen 2022-2023 verwelkomt AZ Kansino als hoofdpartner. Binnen de contouren van deze samenwerking levert Kansino een actieve bijdrage aan de maatschappelijke doelstellingen van AZ. Deze initiatieven zijn ondergebracht in de ‘Alkmaar Zaanstreek Foundation’.  Op shirts voor fans onder de 18 jaar is het logo van de Foundation te zien.

“Met dit gezamenlijk op te zetten initiatief kunnen we meerdere maatschappelijke doelen ondersteunen” aldus Robert Eenhoorn, algemeen directeur van AZ. “Naast een initiële gezamenlijke financiële bijdrage, zal AZ ook per verkocht shirt een afdracht doen van € 5,- aan de Foundation.”

De Alkmaar Zaanstreek Foundation is opgericht om de maatschappelijke
ambities van AZ op het gebied van relevante thema’s in de regio te kunnen
realiseren. 

Met als doelstelling om positieve veranderingen te bewerkstelligen en
verbinding te creëren in de gemeenschap.

De Stichting Alkmaar Zaanstreek Foundation focust zich op drie aspecten:

•Participatie

•Verbinding

•Kansengelijkheid